sunnuntai 11. maaliskuuta 2018

Pullip MIO-kit Giveaway voitto infoa


Hei! Ajattelin kirjoittaa tästä aiheesta tänne, koska tämä aiheuttaa kuitenkin kysymyksiä ja ihmettelyä joissakin ihmisissä, joten on parasta selittää tämä asia kunnolla, jotta ei synny väärinkäsityksiä. :)

Hello! I desided to write about this here, because this might raise some questions and wondering in some people, so I thought that it's best to address this thing, so that there will be no mistunderstood. :) I apologize if my English is bad.Joten, kuten osa teistä tietää, minä voitin Instagramissä Sophiavanillen giveawayssä Pullip MIO-kitin. Voiton aikoihin viestittelin Sophiavanillen kanssa ja kysyin, että minkä värinen MIO-kit tulee olemaan. Hän ilmoitti, että MIO-kit on mocha värinen ja tällöin kysyin häneltä, että olisiko mahdollista saada MIO-kittiä white värissä ja hän suostui tähän - sovimme, että maksan postit, koska Sophialla ei ollut MIO-kit nukkea varattuna white ihonvärissä. Hänellä olisi siis ollut minulle varattuna mocha värinen MIO-kit, mutta pyysin häneltä white MIO-nukkea.

So, as some of you know, I won Sophiavanilles giveaway on Instagram which was Pullip MIO-kit giveaway. When I won the MIO we were talking on Instagram with her and I asked which skin color MIO is going to be. She told me, that MIO-kit is on mocha color and back then I asked her would it be ok to get it in white skin and she agreed to this - we agreed that I would pay the shipping, because Sophia didn't have MIO-kit doll in white skin. This means that she had the MIO for me, but it was in mocha, but I asked her to get the white MIO-doll.

Odottelimme, että Groove julkaisisi Pullip White MIO-kittejä uudelleen, mutta he lykkäsivät julkaisua tammikuussa ja saimme tiedon, että niitä saattaisi tulla nyt maaliskuussa. Meille selvisi kuitenkin, että Groove ei tiedä millon he seuraavan kerran on julkaisemassa MIO-kit nukkeja lisää. Groove siis haluaa myydä enemmän heidän omia stock Pullippejaan, koska käsittääkseni heistä tuntuu siltä, että meikki/custom artistit tavallaan varastavat heidän työnsä. Itse tavallaan ymmärrän Grooven kannan tähän, vaikka todella tykkäänkin nähdä muiden kauniita customeita.

We waited, that Groove would publish Pullip White MIO-kits again, but they cancelled it on January and we got the information, that they might come out out now on March. Then we heard, that Groove doesn't know when they will make MIO-kit dolls again. Groove wants to sell their stock Pullips now more, because I understood that they feel like other doll hobbyist makeup/custom artists are stealing their work. I get Grooves point of view, even though I really like to see others beautiful customs.

Joten, koska Grooven tilanne on tälläinen (ja koska pyysin White MIO-kittiä, mitä hänellä ei ollut) Sophiavanille ehdotti minulle, että hän maksaisi minulle sen 50 dollaria, mitä MIO Pullipit maksaa. Kieltäydyin tästä ehdotuksesta, koska minusta olisi todella kiusallista vastaanottaa Giveaway rahallisesti. Koska tilanne on tämä sain idean ja ehdotin, että vaihdettaisiin Pullip MIO-kit Sophiavanillen itse tekemiin nukke vaatteisiin ja hän suostui tähän. Halusin ehdottaa tätä, koska todella rehellisesti tykkään Sophian tekemistä vaatteista. Olen seurannut Sophiaa muutenkin todella pitkään ja hän on mielestäni todella lahjakas. ♥

So, because Grooves situation is this (and because I asked White MIO-kit, which she didn't have) Sophiavanille suggested, that she would pay me the 50 dollars, which is the price of the one MIO-kit. I refused to take the money, because I felt really awkward receiving Giveaway win in money. Because the situation is like this, I got the idea and I suggested, that we would change the Pullip MIO-kit to Sophiavanilles selfmade doll clothing and she agreed. I wanted to suggest this, because I truly and honestly like Sophias doll clothing. I have been following Sophia for quite some time and I think that she is really talented. ♥

Olen iloinen tästä päätöksestä ja olen kiitollinen Sophiavanillelle siitä, että hän järjestää näin ihania ja anteliaita giveaway'itä. ♥ Olen myös kiitollinen siitä, että hän oli niin kärsivällinen minun kanssani. :)

I am happy with this decision and I am thankful to Sophiavanille for arranging such a lovely and generous giveaways. ♥ I am also happy, that she was so patient with me. :) 

Ja koska joku saattaa kysyä tätä, niin kerron, että miksi en halunnut Mocha väristä MIO-kittiä. En halunnut mocha MIO-kittiä, koska en ensinnäkään osaa meikata mocha väristä nukkea. Lisäksi asian, jonka olen voittanut giveawaystä, myyminen tai pois antaminen tuntuisi väärälle, koska se oli kuitenkin tarkoitettu minulle. Toisekseen olen myynyt aiemmat mocha väriset Pullip-nukkeni pois, koska minua on vaivannut se, että niille nukeille ei ole oikean väristä obitsua olemassakaan ja sekin tummaihoinen obitsu joka on olemassa, on hieman outo Pullipille ja lisäksi en oikeen tykkää siitä vartalosta, koska se ei ole yhtään saman tyylinen kuin normaali soft bust obitsu - ja en vaan yksinkertaisesti tykkää pitää stock vartaloa Pullip-nukeillani. Mulla on vaan sellainen tunne, että mocha väriset nuket eivät ole minun tyyliä ainakaan tällähetkellä - vaikka ne kauniita ovatkin.

And because someone might ask this, I will tell you, that why I didn't want mocha skin colored MIO-kit. I didn't want mocha MIO-kit, because first of all, I don't know how to custom mocha doll. And in addition to sell or to give away something that you have been given from giveaway would just feel wrong to me because it was meant to be for me. Second of all I have sold my previous mocha colored Pullip-dolls away, because the fact that there is no right colored obitsu body for that doll is just bothering me way too much. I know that there is one dark skin color obitsu existing out there, but it is weird to Pullip-doll and also I don't like it, because it doesn't look the same than the normal soft bust obitsu - and I just simply doesnt like to keep stock body on my Pullip-dolls. I just have the feeling, that mocha colored dolls are not my type atleast not for now - even tho they are really pretty.

Joten se mitä yritän sanoa on se, että tässä ei ole mitään draamaa meneillään ja tämä asia on sovittu yhdessä Sophian kanssa. Syy miksi minun täytyy kertoa tästä näin on se, että tein tästä aiheesta tosiaan videonkin mun Youtube kanavalle, jossa mainitsin hieman, että voitin tälläisen, joten se että miksi en saakkaan sitä MIO-kittiä aiheuttaisi varmasti kysymyksiä mun seuraajissa, joten koin vaan parhaaksi kertoa tämän asian kaikille. Kiitos vielä kerran Sophiavanillelle tästä giveawaystä ja menkää kaikki seuraamaan häntä, hänen kuvat ja tuotokset on tosi ihania. ♥

So what I'm trying to say here is, that there is no drama going on and this situation has been agreed with Sophia. Reason why I feel like I have to tell about this is, that I have made a video about this thing on my Youtube channel, where I mentioned a little bit that I won this kind of giveaway, so the fact that I'm not getting the MIO-kit might cause some questions from my followers, so I felt like the best thing is to tell this to all of you. Thank you once more for Sophiavanille for this giveaway and everyone go follow her, her photos and work is really lovely. ♥


Ps. Tämä tarkoittaa siis, että minun kanavalleni ei ole tulossa ainakaan vielä MIO-kit custom videota, mutta teen sellaisen kyllä joskus, kun saan itselleni Pullip pään tai MIO-kitin jostakin. Minulla on muutenkin sellainen tunne, että tarvitsen nyt enemmän nukeilleni vaatteita kuin uutta nukkea.. ;)

Päivitys postaus vaatteista: https://sininnukkeblog.blogspot.fi/2018/04/sophiavanille-giveaway-voitto-vaatteet.html

Ps. This means, that there will be no custom MIO-kit video on my Youtube channel for now, but I will do that kind of video in sometime, when I will get myself Pullip head or MIO-kit from somewhere. And also I have the feeling, that I need doll clothing more than a new doll now.. ;) 

Update clothing post: https://sininnukkeblog.blogspot.fi/2018/04/sophiavanille-giveaway-voitto-vaatteet.html

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kaikista kommenteista! :) Kun kommentoit olisi kiva kuulla, jos haluaisit nähdä jostain tietystä nukesta kuvia. Jos keksit myös jotain parannettavaa kuvissani/teoksissani kerro ihmeessä. Rakentava palaute on aina tervetullutta!

Ennenkuin kysyt jotain luethan UKK alueen, jos olen jo aiemmin vastannut kysymykseesi: https://sininnukkeblog.blogspot.fi/p/ukk.html